Israiliyyat Hadith Mawdu dan Fitnah Sirah di Alam Melayu

Ibarat sebatang sungai yang sudah mengalir selama 1400 tahun lebih, bermula dari hulunya yang suci bersih-bebas dari segala kekotoran, tetapi apabila semakin sampai ke hujung muara segala sampah-sarap sepanjang sungai dibawa bersama ke muara yang kini kita sedang berada di sana.

Begitu juga Islam, dari awal zaman terbaik yang terjaga ketulenan dan kesuciannya, namun selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. pencemaran, keracunan dan kerancuan muncul sama ada dari luar atau dalam Islam sendiri menyebabkan pemahaman dan pelaksanaan Islam sama ada dalam urusan ?aq?dah, ?ib?dah dan mu??malah semakin jauh dari sifat tulennya yang suci murni.

Product Overview
Categories BX
Author(s) Zahiruddin Zabidi
Publisher Pts Publishing House
Weight 0.39 kg

Subscribe

Go toLog in Go toSign up